Menu

Aannemingsbedrijf Draisma

Rol van automatisering in de bouw

Aannemingsbedrijf Draisma

Erna Roberst draagt zorg voor de P&O afdeling en is verantwoordelijk voor alle facetten van P&O zoals arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, functioneringsgesprekken en opleidingen.

De slogan van Draisma is ‘Compleet in Bouw’. Alle activiteiten die in de bouw voorkomen worden uitgevoerd; van projectontwikkeling tot onderhoud. Het werkgebied is met name Midden-Nederland van Amsterdam tot Hengelo en van Emmeloord tot Nijmegen. De doelstelling is het bijdragen aan een verantwoorde en prettige woon- en werkomgeving met oog voor de mens.

Draisma heeft veel ervaring met het realiseren van utilitaire projecten. Dit betreft alle sectoren waaronder zorg en onderwijs, industriële bouw, sport en recreatie. Daarbij bestaat een verdeling in nieuwbouw en renovatie.

Het is ooit allemaal begonnen met de bouw van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn in 1939. Sindsdien is er veel veranderd. Alleen al in de manier van bouwen. Draisma telt momenteel 85 medewerkers en veel bijzondere projecten, een groot netwerk met duurzame en langlopende samenwerkingsverbanden met vaste onderaannemers en leveranciers.

De uitdaging

Draisma realiseert zich dat de wereld om ons heen in rap tempo verandert. Ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en transparante samenwerking vragen een andere aansturing van de organisatie. Draisma is daar klaar voor. Driasma werkt voor zowel professionele opdrachtgevers, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, particulieren, gemeenten en overheidsdiensten.

Voor opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, onze eigen medewerkers en omgeving zijn wij een betrouwbare partner. Afspraken nakomen, open communicatie en samenwerken zijn kernwaarden die horen bij ons sociale gezicht.

Voor Erna Roberst zijn de belangrijkste klanten uiteraard de eigen medewerkers.

Mijn grootste uitdaging is om medewerkers te voorzien van de juiste informatie en ondersteuning. Ik wil er aan bijdragen dat mensen op een prettige en gezonde manier werken waarbij zakelijk en privé in evenwicht zijn. Als mensen persoonlijk geraakt worden, wil ik de juiste begeleiding kunnen bieden. Mensen hoor je te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Respect voor de mens en zijn of haar situatie is belangrijk.

De rol van automatisering

Binnen Draisma werkt men met Exact Globe, Exact Synergy, Exact AEC en Real-HRM. Exact Synergy en Real-HRM bieden de mogelijkheid om de informatie voor medewerkers eenvoudig aan te bieden. Waar men voorheen in de archiefkast moest duiken, is het nu een muisklik bij iedereen vandaan. Naast persoonlijke documenten wordt nieuws en informatie centraal aangeboden. De CAO en het personeelshandboek kan onder meer worden ingekeken. Alles is mooi centraal op een plek. Dit zorgt voor meer betrokkenheid.

Wijzigingen in de informatie zijn gemakkelijk aan te brengen en de wijzigingen zijn ook meteen beschikbaar voor de medewerkers.

Het pakket met Real-HRM is positief ontvangen. In december 2016 zijn we live gegaan. De implementatie op kantoor is bijna geruisloos verlopen. Het lijkt redelijk intuïtief te werken waardoor men het snel oppakt.

A-Real-Solution helpt om verdere vormen van automatisering gestructureerd te laten plaatsvinden.

“Als moderne organisatie moet je meegaan met de tijd. Intern ligt onze expertise bij bouw en niet bij automatisering.”

Draisma heeft geen ICT-afdeling maar heeft deze bewust en met een goed gevoel geoutsourcet bij A-Real-Solution.

De toekomst

Draisma is momenteel bezig om Real-VCA te implementeren. Daarnaast gaat E-learning een steeds grotere rol spelen in de organisatie en wordt momenteel bekeken hoe dit wordt ingevuld.

Oplossing(en): Exact Globe | Exact Synergy | Exact AEC | Real-HRM
Erna Roberst
HR adviseur
FTE: 85
Branche: Bouw
Oprichting: 1900
Vestiging: Apeldoorn
Delen: