Menu

Doorstroom

Promotie maken of meer verdienen?

Doorstroom

Hoe verloopt de doorstroom in uw organisatie? Inzicht in uw medewerker(s) om te kijken of zij over de benodigde vaardigheden beschikken, een training nodig hebben of op een ander manier door kunnen of willen groeien.

Opleiding, coaching of training draagt bij aan het optimaal presteren van uw medewerkers. Met Real-HRM kunt u gestructureerd opleidingen aanbieden die het werk verder professionaliseren. Deze aanpak voor persoonlijke ontwikkeling helpt u uw personeel te behouden en maakt u een aantrekkelijke werkgever voor toekomstige werknemers.

Voordelen

  • Inzicht in beoordelings- en functioneringsgesprekken;
  • Opleidingen, certificaten en diploma's;
  • Automatische start vervolgstappen na beoordeling;
  • Automatisch aanpassing arbeidscontract.

Status beoordelings- en functioneringsgesprekken

Aan het begin van het jaar of zodra een nieuwe medewerker in dienst komt, kunnen in Real-HRM de beoordelingscriteria worden vastgelegd. Met behulp van een beoordelingsformulier wordt de beoordeling vastgelegd. De manager kan deze raadplegen, bewerken en bevestigen. Uiteraard kan de medewerker dit formulier zelf ook raadplegen en bevestigen.

Registratie opleidingen, certificaten en diploma's

Certificaten en diploma’s kunt u vastleggen in het personeelsdossier van uw medewerkers in Real-HRM. Daarnaast heeft Real-HRM en compleet opleidingsmodule.

Automatische starten vervolgstappen na beoordeling

De ontwikkelingen van medewerkers worden bijgehouden in Real-HRM. Real-HRM helpt u bij het kiezen van de volgende stap in de beoordelingscyclus. In het geval van een goede voortgang is dat bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar. Automatisch wordt bij verlenging het arbeidscontract aangepast. Zodra de medewerker onvoldoende voortgang boekt, kan dit worden aangegeven in Real-HRM, waarna een verbetertraject wordt opgestart. Samen met de medewerker wordt dan een verbeterplan gemaakt.

Automatische aanpassing arbeidscontract bij verlenging

Bij verlening van de arbeidscontract wordt er met hulp van Real-HRM een nieuw contract opgesteld. Op de ingangsdatum van het nieuwe contract wordt 'de medewerkerskaart' automatisch bijgewerkt met de gewijzigde gegevens.

Meer informatie?

Wilt u aan de slag met uw instroomproces in Exact Synergy met Real-HRM? Neem contact met ons op. Wij laten u graag zien hoe u uw HR processen met Real-HRM kunt automatiseren.