Menu

Meeverdienen met de Real-producten

Meeverdienen met de Real-producten

Gepubliceerd op 28 maart 2020

Meeverdienen met de Real-producten

Onderstaande crowdfunding-campagne is succesvol afgerond. De campagne was binnen een uur al vol geschreven.

Het is nu voor iedereen mogelijk mee te verdienen met het succes van onze Real-producten. Dit kan doormiddel van een (kleine) investering via het Collin Crowdfund. Via dit gerenommeerde platform, met AFM ontheffing, krijgt u uw ingelegde bedrag in 30 maandelijkse termijnen inclusief 7,5% rente terug.

Bij de transformatie die A-Real-Solution (voorheen Activium) in het eerste kwartaal van 2020 heeft ondergaan is een duidelijke focus op de eigen ontwikkelde Real-producten ontstaan. De Real-producten voegen missende functionaliteiten toe aan het succesvolle Synergy platform van Exact Software, de marktleider in de bedrijfssoftware. De Real producten zorgen voor een logische werking en verhogen aantoonbaar de acceptatie van vrijwel alle gebruikers.

In de afgelopen jaren is er voor circa één miljoen euro geïnvesteerd in de Real-producten, daarmee is tegelijkertijd een mooi klantenbestand opgebouwd. De investeringen zijn grotendeels via de cashflow en het eigen vermogen gelopen. Op dat deel dat geactiveerd is, wordt jaarlijks afgeschreven. Per 1-4-2020 staat er nog €95.000 op de balans.
Op basis van de voorzichtige prognose is er een positieve kasstroom van €61.000 over 2020.
De Dun&Bradstreet score is gebaseerd op de 2018, door de reorganisatie en de eigen inbreng is er een veel betere uitgangssituatie voor 2020 ontstaan.

Eind 2019 zijn de naam Activium, de franchise-activiteiten, samen met de dealerschappen van de standaardsoftware verkocht aan Efficon Groep B.V., één van de franchisenemers van Activium.
Behalve op deze activiteiten is er ook fors gesneden in de indirecte kosten. Het resultaat over 2019 zal ook na de reorganisatiekosten een klein positief resultaat laten zien.

Dat betekent dat A-Real-Solution in 2020 met een mooie schone en frisse start begonnen is. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een lening te herfinancieren. Daarnaast is er behoefte aan een stuk werkkapitaal en willen we extra investeren in onze Real-Producten.
Hiervoor is met Collin Crowdfund een campagne opgezet om € 80.000,- binnen te halen. Als u investeert krijgt u in 30 maandelijkse termijnen uw geld terug, aangevuld met een rente van 7,5% per jaar.

De abonnementen en de dienstverlening blijven ook met de Corona maatregelen “gewoon” doorgaan (31-3-2020). Zowel A-Real-Solution als haar klanten werkten ook voor de maatregelen al veelal op afstand (remote).  De klanten van A-Real-Solution zijn goed verspreid over diverse sectoren, zoals (bouw)nijverheid, onderwijs en de agrosector.
Door de reorganisatie in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 is er fors in de kosten gesneden. Dit is gedaan door de voor A-Real-Solution niet renderende bedrijfsonderdelen af te stoten en te focussen op de eigen Real-producten met de bijbehorende abonnementen.  Daarnaast wordt er gewerkt met een ruime flexibele schil en zijn we heel plat georganiseerd waardoor we erg wendbaar zijn. En als we kijken naar kansen dan is er vooral op de HR-afdelingen in de huidige crisis veel te behalen. Ook kunnen wij Exact Synergy gebruikers helpen om de software met geringe investeringen krachtig te gebruiken, wat vele malen goedkoper is dan het te vervangen.
Bij het opstellen van de prognose 2020 is er rekening gehouden met een worst case scenario. Ook is er de mogelijkheid om nog verder op de kosten te besparen. Door deze maatregelen verwacht de ondernemer voldoende buffer te hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Over Collin Crowdfund
Als u opzoek bent naar kredietwaardige investeringskansen met een aantrekkelijk rendement, bent u bij Collin Crowdfund op het juiste adres. Collin Crowfdund is marktleider in de crowdfunding branche en verstrekt lineaire leningen aan MKB ondernemingen.
U heeft de mogelijkheid om te investeren, waarbij u als investeerder maandelijkse terugbetaling ontvangt in de vorm van een rente en aflossing gedurende de looptijd. Over u investeringen ontvangt u dus een mooi rendement. Daarnaast helpt u ook de ambities waar te maken van een gedreven ondernemer!

Wilt u ook meeverdienen met de Real-producten? Klik dan hier.
Of neem contact op met Henk-Jan Wijnbergen:
Telefoonnummer: 0570-798 900
E-mailadres: info@arealsolution.nl.

Delen: