Menu

Aldo van Ruiten aan het woord (Corrosion)

Gepubliceerd op 31 maart 2023

Aldo van Ruiten, Sr. Applications Manager bij Corrosion Maritime & Offshore Group

‘Deze missie dreigt te mislukken, dit is echt trekken aan een dood paard’.

‘Na een intensieve periode van afwegingen en voorbereidingen wordt in mei 2017 Exact Globe in ons bedrijf CORROSION in Moerkapelle geïntroduceerd. Dit is een complexe constructie met toentertijd vijf verschillende werkmaatschappijen en een productiebedrijf, hetgeen dus zes verschillende Exact Globe administraties (divisies) betekent.’ Aldus Aldo van Ruiten, Sr. Applications Manager bij Corrosion Maritime & Offshore Group.

De opdracht van de directie aan ICT was duidelijk: ‘We willen Exact Synergy als een overkoepelende functionaliteit boven de verschillende Globe administraties. Synergy dient de verbindende schakel te worden en de gebruikers optimaal inzicht en ingang te verschaffen m.b.t. CRM , HRM en de meeste andere bedrijfsprocessen’.

‘Intuïtieve interactieve zoekschermen, waarin de inhoud van elke kolom weer een eigen link kan zijn die door- en terugzoomen naar elk ander Synergy element mogelijk maakt?’

‘Aan collega Stephan en ondergetekende om dit te realiseren, dus wij meer dan enthousiast aan de gang. CMDM en ICL zijn al snel geïnstalleerd en blijken een goede basis voor het te realiseren Synergy platform. Echter, daarna beginnen de uitdagingen…’

  1. Hoe combineren we real time data vanuit verschillende divisies en hoe maken we daar intuïtieve interactieve zoekschermen mee, waarin de inhoud van elke kolom weer een eigen link kan zijn die door- en terugzoomen naar elk ander Synergy element mogelijk maakt?
  2. Hoe maken we de schermen dusdanig dat wij als ICT zelf kunnen bepalen hoe een dataverzameling of search met bijbehorende filteropties bij alle gebruikers op precies dezelfde manier wordt getoond, dus waarbij de weergave niet wordt beïnvloed door eerdere aanpassing in een andere overzicht, niet centraal te beheren lokale instellingen of het type browser?
  3. Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om de externe reportbuilder samen met Synergy te gebruiken, maar deze functionaliteit heeft duidelijk zijn beperkingen, is lastig te beheren en niet echt heel intuïtief en visueel ook rommelig.
  4. Naast de boven beschreven gefixeerde zoekschermen is er ook behoefte aan project-, arikel en klantkaarten die uitsluitend relevante en data informatie laten zien. En via duidelijk geordende en gecategoriseerde tabbladen en subsecties met bij elk element weer mogelijkheid om via linkjes of extra knoppen door te zoomen naar zelfgedefinieerde schermen of andere Synergy elementen.
  5. Ook invoer van gegevens is lastig eenduidig en aantrekkelijk te maken. Er zijn wel de workflows, maar die zijn voornamelijk erg statisch en roepen vaak meer vragen op dan ze oplossingen bieden.

‘En dit zijn zo maar een paar voorbeelden. En hoewel de basis van het concept Synergy goed in elkaar zit, is het tot 2019 onmogelijk gebleken om draagvlak voor dit programma te creëren op de werkvloer. Het werd niet begrepen, niet eenduidig gevonden en als bijzonder verwarrend ervaren. Wij van ICT zeiden regelmatig tegen elkaar .. ‘Deze missie dreigt te mislukken, dit is echt trekken aan een dood paard’.’

Maar ja wat nu? Net op dat moment kwam de consultant van de Exact-partner Business Experts in de lucht met de suggestie van de Real-Toolbox. Ondanks dat zowel ICT als de directie sceptisch waren werd er toch besloten voor een demo. Een demo die, gedwongen door de coronapandemie, via Teams werd georganiseerd.

‘Ben ik gek of vult dit niet precies het gat waar we in vastzitten? Is dit eigenlijk niet precies waar we naar op zoek zijn?’

‘Ik herinner me nog dat ik direct na de presentatie Stephan terugbelde en hem vroeg: ‘Ben ik gek of vult dit niet precies het gat waar we in vastzitten? Is dit eigenlijk niet precies waar we naar op zoek zijn?’. Wij waren erg enthousiast en lukte het ons ook om de directie daarvan te overtuigen.

Zo werd dus een aantal modules van de Real-Toolbox aangeschaft. Voor een proefperiode, zodat ICT kon bewijzen dat het de investering waard is.

‘En dus zijn wij aan de gang gegaan met de Real-Toolbox en al snel werd duidelijk dat ons enthousiasme terecht bleek te zijn geweest. Driekwart van de problemen die wij eerder ervaarden met het uitrollen van Synergy waren eigenlijk al meteen opgelost met bijvoorbeeld Real-Advanced-Search en Real-Dynamic-Fields. Daarna maakte alle andere mogelijkheden van de Real-Toolbox ons gretig.’

Inmiddels is het Synergy Platform, met behulp van Real-Toolbox gecombineerd met BPA, uitgegroeid tot een soort Intranet-achtig basiskamp van Corrosion. Daarop is het nieuws, bedrijfsinfo en intern chatkanaal met toegang verschillende deelmenu’s met daarin de meeste werkbakjes en oplossingen voor alle disciplines binnen het bedrijf.

Meer informatie over Corrosion vind je hier.

Delen: