Menu

Samenwerking met gerenommeerde HR-adviseurs (vitrum.nl).

Gepubliceerd op 27 juni 2023

De HR-specialisten van A-Real-Solution worden vaak betrokken bij implementaties van projecten die gestart worden door bedrijven via de HR-afdeling. Met onze ervaring, vooringerichte oplossing kunnen wij snel schakelen en implementeren.

De implementatie is het perfecte moment voor veranderingen in de manier van werken omtrent het personeelsbeheer en daarmee ook in de manier van werken de HR-afdeling.

Deze veranderingen worden nogal eens onderschat en dan heeft dat weerslag op de implementatie en het uiteindelijke resultaat.

Daardoor kunnen deze projecten stroperig aanvoelen, waarbij het moeilijk is om iedereen aan boord te houden of is er sprake van miscommunicatie en gaat het traject sneller dan strategisch wenselijk. Kortom HR-trajecten worden vaak onderschat en door de directie als bijzaak bestempeld, terwijl het over het belangrijkste werkkapitaal gaat, de medewerkers.

We zijn al een tijdje aan het nadenken over deze uitdagingen welke door veel bedrijven worden ervaren. Omdat wij, als implentatie-partner, niet altijd vroeg in het traject betrokken raken bij een dergelijk project, hebben we gekeken naar mensen die wel in die rol zitten. We zijn met A-Real-Solution dan ook trots dat we vanaf nu een samenwerking hebben met Eric Mooijman, eigenaar en oprichter van Vitrum. Zijn organisatie is gespecialiseerd in advies en begeleiding van grote en kleine organisaties die een andere, vooral succesvolle, aanpak willen van een andere of dezelfde HR-strategie.

Ter introductie van de samenwerking en om kennis te maken met de werkwijze van Vitrum, kunnen jullie hier een samenvatting lezen van een uitvoerig interview wat we hadden met Eric Mooijman. Eric vertelt over de aanpak en achtergronden van de projecten die zij uitvoeren en/of begeleiden.

“De focus ligt altijd op het verbeteren of (her-)inrichten van de HR-afdeling/activiteit. We moeten met elkaar ons realiseren dat dit een traject kan zijn van 2 tot 5 jaar wat zeker niet begint met de keuze van een softwarepakket. Als je denkt een complex geheel als HR, wat immers de totale bedrijfsorganisatie raakt, zal het in kaart brengen van de HR-processen de eerste stap zijn. Op basis van deze inventarisatie aangevuld met de wensen vanuit de directie én afdelingen van het bedrijf, starten we dan met het maken van een ontwerp. Vaak willen bedrijven werken in de richting van een HR-service center met een reductie van de benodigde administratieve capaciteit. Dit is bijna een gegeven in de hedendaagse HR-afdeling: er gaat veel tijd verloren aan personeelsadministratie die we liever besteed zien worden aan HR-werk! Om dit als doel te benoemen ligt dan ook zeker voor hand.

Wat we vaak tegenkomen is dat door het inrichten van een employee self-service portal (ESS) er sprake is van zelfwerkzaamheid door alle medewerkers. Dit levert betrokkenheid op en zorgt er ook voor dat de mensen op de HR-afdeling al snel controlerend en vooral adviserend bezig zijn. Als een bedrijf akkoord gaat met de aanpak en het ontwerp wordt gekeken naar de oplossingen welke het bedrijf kunnen ondersteunen bij het realiseren van de doelen.

Vitrum streeft een eenvoudige structuur in de projecten na. Hierbij is van belang de vraag te beantwoorden “hoe adviseer je de klant?”, zowel intern als extern! Wij hanteren hierbij logische stappen zoals het maken van een stappenplan, het doen van assessments en het meenemen van de digitale revolutie. Hiermee komen we tot het maken van een programma/campagne en uiteindelijk tot een implementatie. We wijzen een bedrijf erop dat onafhankelijk advies in deze cruciaal is maar ook dat er aandacht moet zijn voor stakeholder management: en dit graag los van een IT-pakket!”

Om kennis te maken met de werkwijze van Vitrum en te ontdekken hoe onze samenwerking ook voor jouw bedrijf tot een succes kan leiden, hebben we de volgende opties bedacht:

Bezoek de website www.vitrum.nl

  • Maak nader kennis met Eric Mooijman door het lezen van één van zijn boeken
  • Interesse gewekt? Laat ons dat weten en we helpen je graag verder.
  • Maak een afspraak met ons voor het houden van een workshop van 1 tot enkele dagen samen met Vitrum: de uitkomst van deze workshop is al direct een stappenplan!
Delen: